Open access

Kotimaisten tutkimusrahoittajien vaatimukset

Useat tutkimusrahoittajat vaativat rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Moni rahoittaja edellyttää tai suosittelee myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää tutkijoilta aineistonhallintasuunnitelman laatimista rahoitushakemuksen liitteeksi. Aineistonhallintasuunnitelma laaditaan DMPTuuli -työkalulla.

Monipuolinen ohjepaketti aineistonhallintaan löytyy Tampereen yliopiston sivuilta.

 

Rahoittajaedellyttääsuosittelee

Tutkimustulokset (julkaisut)

TutkimusdataHuomioita
Alkoholitutkimussäätiö x x x Suomen Akatemian mallin mukaisesti.

EU Horizon 2020

 

x
x x

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

x x
Koneen säätiö x x x

Suositeltu datan arkistointipaikka Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Suomen Akatemia x x x

Hybridilehdissä julkaisemista ei suositella. Rinnakkaistallentaminen edellytetään aina. Aineistonhallintasuunnitelma laadittava.

TEKES x x x

Hybridilehdissä julkaisemista ei suositella.

Lisätietoja: Informaatikko Marja Kokko

Kansainvälisten tutkimusrahoittajien linjauksia löytyy Sherpa/Juliet -palvelusta.