Open access

Julkaise artikkelisi avoimesti SAGEn ja Taylor & Francisin lehdissä alennetulla open access -maksulla

 

FinELib-konsortion solmimien kustantajasopimusten perusteella Jyväskylän yliopiston tutkijoilla on mahdollisuus julkaista artikkelinsa avoimena SAGEn ja Taylor & Francisin lehdissä alennetulla kirjoittajamaksulla (APC = Article Processing Charge) vuodesta 2017 alkaen. HUOM! Alennus koskee molempien kustantajien hybridilehtiä, ei open access -lehtiä.

 

SAGE

Jyväskylän yliopiston tutkijat voivat julkaista artikkelinsa avoimena SAGEn lehdissä 200 GBP:n kirjoittajamaksulla toimiessaan artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author). Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 1600 GBP.

On erittäin tärkeää, että artikkelin kirjoittaja huolehtii alennuksen saamisesta itse, sillä kustantaja ei vastaa asiasta jälkikäteen.

Lista alennukseen oikeutetuista SAGEn lehdistä.

 

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena SAGEn lehdissä:

1) SAGE lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa mahdollisuudesta julkaista artikkeli avoimena.

2) Kirjoittaja tarkistaa yllä mainitusta lehtilistasta voiko artikkelin julkaista kyseisessä lehdessä alennetulla APC-maksulla.

3) Kirjoittaja täyttää SAGEn OA-lomakkeen ja laittaa ”Institutional Code” -kohtaan merkinnän ”FinELib 2017”.

4) Kustantaja laskuttaa tutkijalta alennetun APC-maksun 200 GBP.

Kun artikkeli on hyväksytty, kirjoittajan tulee siis itse lisätä tietoihin alennukseen oikeuttava FinELib2017 -koodi ja huolehtia, että laskutus tapahtuu alennetulla (200 GBP) APC-maksulla.

 

Taylor & Francis

Artikkelin vastaavana kirjoittajana (corresponding author) toimiva Jyväskylän yliopiston tutkija voi julkaista artikkelinsa avoimena 860 euron kirjoittajamaksulla. Normaalihintainen kirjoittajamaksu olisi 2150 euroa.

HUOM! Tutkija on oikeutettu alennettuun maksuun JUFO 2- ja 3-tason lehdissä. Avoimen tiedon keskus (kirjasto) huolehtii artikkelin APC-maksusta, tutkijalle ei siis tule artikkelin julkaisemisesta kustannuksia.

 

Ohjeet artikkelin julkaisemisesta avoimena T&F:n lehdissä:

1) T&F lähettää artikkelin vastaavalle kirjoittajalle tiedon artikkelin hyväksymisestä ja ilmoittaa hänelle mahdollisuudesta julkaista artikkeli avoimena kirjoittajamaksua vastaan.

2) MIkäli tutkija haluaa julkaista artikkelinsa avoimena, hän ottaa yhteyttä kirjastoon (yhteyshenkilöt Irene Ylönen tai Arto Ikonen) ja tarkistaa, onko oikeutettu alennettuun APC-maksuun.

3) Kirjasto vahvistaa T&F:lle ja kirjoittajalle alennetun APC-maksun käytön artikkelin kohdalla, mikäli lehti on luokitettu JUFOssa tasoille 2 tai 3.

4) Kirjoittaja vahvistaa valitsemansa avoimen lisenssin T&F:n julkaisujärjestelmässä.

5) Avoimen tiedon keskus (kirjasto) maksaa artikkelin julkaisumaksun.

 

Alennetulla APC-maksulla tapahtuvaan OA-julkaisemiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat: informaatikko Irene Ylönen ja kirjastonhoitaja Arto Ikonen.