Open access

Keskitetty julkaisutietojen kirjaaminen (TUTKA)

Kirjasto syöttää julkaisutiedot keskitetysti TUTKA-tutkimusrekisteriin. Riittää, kun niistä ilmoittaa kirjastoon.

 

Uudet julkaisut ilmoitetaan kirjastoon e-lomakkeella.


Julkaisuista lähetetään:

  • PDF-versio – tai julkaisun tarkat tiedot
  • JY-tekijöitä koskevat laitos- ja oppiainetiedot
  • Muiden kuin JY-tekijöiden affiliaatiot (ellei näy liitteestä)
  • Final draft -versio (= AAM; Author's Accepted Manuscript) avointa rinnakkaistallennusta (JYX) varten

Parhaassa tapauksessa riittää, että tutkija lähettää kirjastoon vain julkaisun PDF-version. Näin voi toimia, mikäli liite sisältää tekijä-, lähde- ja yhteistyötiedot.

Lähetä aina myös ns. final draft -versio avointa JYX-tallennusta varten.

Parhaassa tapauksessa riittää, että tutkija lähettää kirjastoon julkaisusta vain PDF-version. Liitteestä selviäviä tietoja ei tarvitse lomakkeella toistaa.

Kirjasto tarvitsee minimissään julkaisun lähdetiedot, tekijätiedot affiliaatio-, oppiaine- ja tutkimusryhmätietoineen sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä koskevat tiedot.

Mikäli valmista elektronista versiota julkaisusta ei ole saatavissa, voi julkaisun skannata tarpeellisin osin ja lähettää kirjastoon skannatut sivut. Esim. kirja-/kokoomateosartikkeleista tarvitaan nimiösivu, nimiösivun takasivu ja sisällysluettelo.

Mukaan kannattaa liittää myös julkaisun ns. final draft -tiedosto. Tämä tarvitaan avointa rinnakkaistallentamista eli JYX-tallennusta varten.

Kirjasto hyödyntää tallentamisessa myös ulkoisia tietokantoja (esim. Web of Science ja Scopus) ja kirjaa tietoja myös niistä. Tutkija on kuitenkin itse vastuussa siitä, että kaikki hänen Jyväskylän yliopiston nimissä tehdyt julkaisunsa tulevat kirjatuiksi TUTKAan.

 

Julkaisuja koskevia kysymyksiä voi lähettää myös osoitteeseen:
tutka-publications@jyu.fi

Kirjaston TUTKA-yhteyshenkilöt:

Marja-Leena Harjuniemi, 0400-405 806 (lyhytnumero: 3372)
Marjo Valittu, 040-805 4824 (lyhytnumero: 4824)