Open access

Lupalomakepohjia/Mallitekstejä

Kirjasto huolehtii kustantajaluvan tarkistamisen/hankkimisen.
Poikkeuksena väitöskirja-artikkelit, joissa tutkija voi joutua kysymään luvan itse.

Useimmissa tapauksissa rinnakkaistallennuslupa selviää SherpaRomeo-tietokannasta tai kustantajan kotisivuilta. Jos oikeus avoimeen tallentamiseen kuitenkin on epäselvä, voi lupaa kysyä erikseen. Huom. Kirjasto hoitaa lupien kysymisen tavallisissa rinnakkaistallentamistapauksissa. Poikkeuksena kuitenkin väitöskirja-artikkelit, joissa tekijä voi joutua kysymään luvan itse.

Seuraavassa tätä tarkoitusta varten laadittuja kirjepohjia, jotka voit täydentää omin tiedoin. Huomaa kirjeiden korostetut eli editointia vaativat kohdat.