Open access

Kotimaisten tutkimusrahoittajien vaatimukset

Useat tutkimusrahoittajat vaativat rahoittamiltaan hankkeilta sitoutumista julkaisujen avoimeen saatavuuteen. Moni rahoittaja edellyttää tai suosittelee myös tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää tutkijoilta aineistonhallintasuunnitelman laatimista rahoitushakemuksen liitteeksi. Aineistonhallintasuunnitelma voidaan laatia DMPTuuli -työkalulla.

Monipuolinen ohjepaketti aineistonhallintaan löytyy Tampereen yliopiston sivuilta.

 

Rahoittajaedellyttääsuosittelee

Tutkimustulokset (julkaisut)

TutkimusdataHuomioita
Alkoholitutkimussäätiö x x x Suomen Akatemian mallin mukaisesti.

EU Horizon 2020

 

x
x x

Euroopan tutkimusneuvosto (ERC)

x x
Koneen säätiö x x x

Suositeltu datan arkistointipaikka Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto.

Suomen Akatemia x x x

Aineistonhallintasuunnitelma laadittava. Tutkimustulokset on julkaistava avomesti joko rinnakkaistallentamalla tai julkaisemalla avoimissa lehdissä tai hybridilehdissä. APC-maksuihin on mahdollista saada rahoitusta.

Akatemian rahoituksella tuotetut tutkimusaineistot tulee saattaa avoimesti saataviksi mahdollisimman pian tutkimustulosten julkaisemisen jälkeen tutkijan tieteenalan kannalta tärkeissä kansallisissa tai kansainvälisissä arkistoissa.

TEKES x x x

Hybridilehdissä julkaisemista ei suositella.

Lisätietoja: Informaatikko Marja Kokko

Kansainvälisten tutkimusrahoittajien linjauksia löytyy Sherpa/Juliet -palvelusta.