Open access

Avoimen tieteen periaatteet Jyväskylän yliopistossa

 

Jyväskylän yliopisto noudattaa avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisia ja kansainvälisiä periaatteita ja vaatimuksia. Tutkimuksen edellytyksiä, johtamista ja avoimuutta linjaa Jyväskylän yliopiston tutkimus-, innovaatio- ja infrastruktuuriohjelma (TIIO) vuosille 2017-2022.

Jyväskylän yliopisto:

  • edellyttää kaikkien tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallentamista yliopiston julkaisuarkistoon.
  • rohkaisee julkaisemaan avoimissa julkaisusarjoissa niillä tieteenaloilla, joilla arvostettuja avoimia sarjoja on. Erillisten artikkelien ostamista avoimeksi (hybridimalli) ei suositella, ellei tutkimusrahoittaja sitä erityisesti edellytä.
  • edellyttää tutkimusaineistojen (datan) tallentamista ja mahdollisuuksien mukaan julkaisemista avoimesti siten, että ne ovat vapaasti haettavissa ja käytettävissä. Ohjeita tutkimusaineistojen hallintaan.
  • rohkaisee tutkimuksessa käytettyjen menetelmien avaamiseen.
  • tarjoaa täydentävän rahoituksen saaneille tutkimushankkeille yhdenmukaiset peruspalvelut aineistojen hallintaan, tutkimusryhmien työskentelyyn sekä tutkimustulosten avoimeen julkaisemiseen.
  • kannustaa tutkijoita tiedottamaan aktiivisesti tutkimustuloksistaan, ei pelkästään tiedeyhteisön sisällä vaan myös suurelle yleisölle.