Open access

Terminologiaa

AAM

Author's Accepted Manuscript (kts. final draft)

Embargo

Kustantajan määrittelemä viiveaika, jonka aikana artikkelia ei saa julkaista avoimesti. Embargo lasketaan alkavaksi lehden ilmestymispäivästä, joko elektronisen version tai painetun lehden ilmestymispäivästä riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin. Embargo-aika vaihtelee kustantajittain/lehdittäin. Useimmiten embargot ovat 6-24 kk. Kaikilla kustantajilla embargoa ei ole.

Final draft (= AAM; Author's Accepted Manuscript = Post-print)

Viimeinen kirjoittajalta kustantajalle lähtenyt vertaisarvioinnin jo läpikäynyt korjattu versio, jossa kustantajan lopullinen taittotyö ei vielä näy. Esim. sivunumerointi voi puuttua tai ei täsmää. On siis sisällöllisesti (tutkimuksen tulos) lopullisen veroinen, mutta ulkoasullisesti (layout) vielä puutteellinen.

Huom! Osa lehdistä käyttää valmista julkaisupohjaa jo artikkelien käsikirjoitusvaiheessa. Osassa taas esim. taulukot toimitetaan erillisenä tiedostona tai ovat final draft-versiossa varsinaisen tekstin jälkeen. JYXiin voimme tallentaa ne samoin, taulukoita, kuvioita yms. ei tarvitse laittaa paikoilleen.

Final draft -versiosta käytetään myös nimityksiä Post-print tai Author's Accepted Manuscript (AAM). Post-print -termissä  'post' viittaa vertaisarviointiin, ei painamiseen (pre-print = versio ennen vertaisarviointia; post-print = versio vertaisarvioinnin ja korjausten jälkeen).

Proof-vesileimalla varustettu versio ei enää täytä final draft -version kriteereitä (liian valmis).

Golden Open Access

Artikkelin julkaiseminen kirjoittajamaksuja perivissä open access -lehdissä. Aiheuttaa tutkijalle/tutkimusryhmälle kustannuksia. Vrt. Green OA (maksuton vaihtoehto).

Green Open Access

Artikkelien (tai useimmiten artikkelin ns. final draft -version) julkaiseminen yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa tai esim. oman tieteenalan avoimessa arkistossa. On tutkijalle maksutonta. Vrt. maksullinen Golden OA.

Hybrid Open Access

Lehti, jossa vain osa artikkeleista on avoimesti saatavana. Artikkelin avoimeksi saaminen edellyttää maksua. (Eri asia kuin open access -lehti, jossa kaikki artikkelit avoimesti saatavana.)

Institutional repository (tai institutional server)

Korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen avoin julkaisuarkisto

OA-mandaatti / Open access -mandaatti

Organisaation jäsenilleen antama velvoite, joka edellyttää, että organisaatiossa tuotetut tutkimusjulkaisut asetetaan avoimesti verkkoon kaikkien saataville.  Eri organisaatioiden velvoitetasolinjauksia voi tarkistaa ROARMAP-palvelusta.

Open Access

Avoin saatavuus. Julkaisu on avoimesti saatavissa, kun se on internetissä kaikkien luettavissa ilmaiseksi ja esteettömästi.

Parallel publishing

Rinnakkaisjulkaiseminen. Prosessi, jossa aiemmin toisaalla (esim. tieteellisissä painetuissa lehdissä) julkaistu artikkeli saatetaan vapaaseen verkkokäyttöön esimerkiksi oman organisaation avoimen julkaisuarkiston kautta.

Post-print

Kts. Final draft

Pre-print

Käsikirjoitus. Artikkeliversio ennen vertaisarviointia.

Proof

Viimeinen vedos, joka tulee kirjoittajalle tarkistettavaksi ennen julkaisemista. Proof on pääsääntöisesti liian valmis versio rinnakkaistallennettavaksi (lehden layout jo näkyvissä).

Publisher's PDF

Kustantajan PDF. Lehdessä julkaistu, artikkelin lopullinen versio taittoineen.

Rinnakkaistallentaminen

Prosessi, jossa aiemmin toisaalla (yleensä tieteellisissä painetuissa lehdissä) julkaistu artikkeli saatetaan vapaaseen verkkokäyttöön esimerkiksi oman organisaation avoimen julkaisuarkiston kautta.

SSH Journals = Social Sciences and Humanities Journals

STM Journals = Science, Technology & Medicine journals